Zoeken

Onze Human Resources afdeling richt zich met name op de medewerkers en de verdere professionalisering van de HR-systemen en processen. Alle programma’s rondom recruitment, ontwikkeling, compensation & benefits, behoud, opvolging, diversiteit, internationale mobiliteit en welzijn worden ontwikkeld, gemonitord en onderhouden in nauwe samenspraak met iedere afdeling afzonderlijk. Op deze wijze worden medewerkers steeds waardervoller voor de organisatie en voor de GDF SUEZ Groep.