Zoeken

HSEQ als basis, iedere dag opnieuw

Life saving rules
Veilig, gezond en milieubewust. Dat is waar het HSEQ-beleid voor staat en waar al onze bedrijfsactiviteiten op gericht zijn.

Wij zien de wijze waarop wij opereren niet los van de wereld waarbinnen we dat doen. Daarom beschouwen we het als onze verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor die wereld; voor mens en milieu. We zijn ons er dan ook terdege van bewust dat onze werkzaamheden verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Health, Safety, Environment & Quality, ofwel HSEQ, vormt daarom de basis van onze bedrijfsvoering. Jaarlijks worden de resultaten van het systeem getoetst en onderzoeken we wat en hoe we onze processen en technieken nog verder kunnen verbeteren. 


Gezond

Wij leveren een bijdrage aan het creëren van een gezonde -¬mennomulder.com (157)leefstijl van onze medewerkers. Belangrijk voor jong en oud, zeker nu wij door de verhoging van de pensioensleeftijd langer doorwerken. In ons Arbobeleid krijgt het bieden van een gezonde werkplek, zowel on- als offshore aandacht. In samenwerking met specialisten worden eventuele gezondheidsrisico’s, die bepaalde werkzaamheden met zich mee kunnen brengen, beperkt en bij voorkeur weggenomen. Extra aandacht voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid is voor zowel medewerker als bedrijf lonend.

Veilig

Als bedrijf hebben wij de verantwoordelijkheid voor een veilige werkplek te zorgen. Zowel voor medewerkers in dienst van ons bedrijf, maar ook voor contractors en bezoekers. ‘Veilig en gezond naar het werk gaan en veilig en gezond thuiskomen’ is het uitgangspunt. Dat vraagt om uitvoering van- en supervisie op veilige bedrijfsprocessen en procedures, betrouwbare technische installaties, zorgvuldig onderhoud en veilig gedrag. Veiligheid heeft continu de aandacht. Offshore en onshore. Iedere dag opnieuw.

Veiligheid heeft te allen tijde prioriteit; van engineering tot inkoop en van constructie tot productie. Daarom werken wij op alle plekken en niveaus in de organisatie continu aan het onderhouden en verder verbeteren van het veiligheidsbewustzijn en het stimuleren van veilig gedrag. Het interne veiligheidsprogramma Safety in the Backbone zorgt daarbij voor een extra impuls en houdt alle medewerkers alert en scherp.

Milieubewust

De zorg voor onze omgeving is een vanzelfsprekend onderdeel van onze activiteiten. Wij streven naar een duurzaam evenwicht tussen milieubelangen en succesvolle opsporing en winning van aardgas en olie. Waar mogelijk benutten wij kansen om een stap extra te doen voor het milieu door innovatie of duurzamere varianten toe te passen. Bij iedere nieuwe activiteit wordt onderzocht wat de mogelijke invloed van het voorgenomen project is op het milieu en welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden om milieubelasting te voorkomen of te verminderen.

Voor meer informatie over hoe GDF SUEZ haar rol ziet in de samenleving, klik hier.

Informatiebrochures

Wij geloven in het volledig en correct informeren van mensen. Om die reden heeft GDF SUEZ E&P Nederland B.V., in navolging van andere E&P bedrijven, HSEQ informatiemateriaal per onderwerp geïntroduceerd. Het materiaal, opgesteld door en voor medewerkers van het bedrijf, bevat gemakkelijk leesbare en begrijpelijke informatie met betrekking tot bestaande procedures en werkinstructies.