Zoeken

Onderzoek

Doen is ook onderzoek.

Het Living North Sea Initiative (LiNSI) is een Noordzee-breed multi-stakeholderprogramma, dat een bijdrage wil leveren aan het verbeteren van de gezondheid van het Noordzee-ecosysteem. LiNSI onderzoekt de kansen voor verminderde milieubelasting en financiering van het ecosysteem-herstel, die kunnen ontstaan door een andere benadering van de ontmanteling van offshore olie- en gasinfrastructuren.

Mariene bioloog Joop Coolen bestudeert – in samenwerking met IMARES Wageningen UR – de biodiversiteit op en rond offshore-installaties in het Nederlandse gedeelte van de Noordzee. Zijn promotieonderzoek richt zich naast mijnbouwinstallaties ook op andere infrastructuren, zoals offshore windparken, scheepswrakken en natuurlijke riffen. GDF SUEZ E&P Nederland B.V. staat zeer positief ten opzichte van dit onderzoek, omdat de resultaten kunnen bijdragen aan andere inzichten over mogelijke verbeteringen van de gezondheid van het ecosysteem van de Noordzee. Bij de productieplatformen van GDF SUEZ E&P Nederland verzamelt Joop Coolen monsters van het onderzeeleven op verschillende locaties en installaties. Aan boord van het onderhoudsschip heeft hij de beschikking over een speciale container waar de monsters in kunnen worden geprepareerd en koel of bevroren worden bewaard voor het verdere onderzoek in de laboratoria van IMARES in Den Helder.

0:00 / 0:00