Zoeken

Innovatie

Doen is ook innoveren. GDF SUEZ E&P Nederland neemt actief deel aan innovatieprojecten.

Innovatie wordt door de overheid gezien als een belangrijk middel voor de realisatie van de "30/30 doelstelling". Daarnaast wil het kabinet topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, nog sterker maken. Om dat te bereiken, werken overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra samen aan kennis en innovatie. De afspraken hierover zijn vastgelegd in zogeheten innovatiecontracten. GDF SUEZ E&P Nederland B.V. is zeer betrokken bij het Innovatiecontract Upstream Gas en Institute for Sustainable Process Technology.

Zeepinjectie

Een concreet voorbeeld is “zeepinjectie”. Als een put onvoldoende produceert, kun je zeep injecteren zodat het water dat het gas in de kolom tegenhoudt, met het schuim omhoog komt. Dit is geen nieuwe techniek, maar werd eerder niet door ons offshore toegepast. We zochten eerst naar de juiste duurzame zeep en hebben ook verscheidene ‘defoamers’ getest, dat het gas weer scheidt van het water en zeep. Het water met zeep wordt geherinjecteerd in het oude veld. Zo gaat zeepinjectie bijvoorbeeld toegepast worden op het L10-A complex, waarmee ook gas gewonnen kan worden wat anders achter zou blijven. Voor dit reservoir zal dit zo’n 300 miljoen m3 extra gas zijn. Dit is voldoende om bijna 200.000 huishoudens een jaar van gas te voorzien.

Een ander voorbeeld is “stabiele kwaliteit van overboordwater”.