Zoeken

Proefboring ten noorden van Schiermonnikoog

GDF SUEZ E&P Nederland B.V. wil 1 of 2 proefboring(en) uitvoeren in de Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog. Voor deze specifieke proefboring hebben wij 2 locaties op het oog.

Studies die in het verleden zijn uitgevoerd, geven aan dat er mogelijk gas aanwezig is in de ondergrond ten noorden van Schiermonnikoog. Een proefboring is noodzakelijk om definitief aan te tonen of er voldoende aardgas aanwezig is in de prospects Schooner, Crab-West, Crab-East en Skipper in het Nederlandse deel van de Noordzee. Als blijkt dat aardgas aanwezig is, dan vindt mogelijk het jaar daarop een 2e proefboring plaats om te bepalen of gaswinning haalbaar en rendabel is.

Een boorplatform is tijdens de eerste proefboring circa 3 maanden en tijdens de eventuele 2e proefboring circa 4 maanden aanwezig. We werken daarom buiten het toeristisch hoogseizoen en in een periode die het minst belastend is voor de natuur. Als er een economisch winbare hoeveelheid aardgas is, dan start de winningsfase. Een nieuwe besluitvormingsprocedure wordt dan opgestart om gaswinning mogelijk te maken.

Mogelijkheden

Als gaswinning haalbaar blijkt, zijn er 3 alternatieven mogelijk voor de locatie van het productieplatform en de ligging van het leidingtracé:

➜ Alternatief 1 betreft een productieplatform op 7,2 km ten noorden van Schiermonnikoog.

➜ In alternatief 2 wordt een onderzeese installatie aangelegd. Via een pijpleiding verbinden we de installatie met een bestaand productieplatform.

➜ In alternatief 3 plaatsen we een nieuw productieplatform op 18,8 km ten noorden van Schiermonnikoog. In dit alternatief is ook sprake van een onderzeese installatie en een pijpleiding.

➜ De aansturing van een onderzeese installatie gebeurt op afstand. Een onderzeese installatie is niet zichtbaar.

➜ Vanwege de zichtbaarheid van het productieplatform vanaf Schiermonnikoog heeft de locatie van alternatief 1 niet de voorkeur. We richten ons daarom op alternatief 2 en 3.

Ongeacht de keuze voor een alternatief heeft veiligheid de prioriteit. Ons doel is om onze werkzaamheden uit te voeren zonder incidenten en zonder schade aan mens en milieu.