Zoeken

Q13a-A - milieuneutraal olieproductieplatform

Op het Q13a-A productieplatform op de Noordzee ter hoogte van Scheveningen wordt stroom gegenereerd door een elektriciteitskabel van het vasteland in plaats van via een generator op het platform zelf. Dankzij een oude fabriekspijp die onder de duinen de zee in loopt, is de kabel getrokken naar het 12 kilometer in zee liggende platform. Deze oplossing voorkomt het verbranden van fossiele brandstoffen en is milieuvriendelijker. Dit scheelt ongeveer 14.000 ton CO2 per jaar.

Daarnaast is het platform grijs van kleur in plaats van het gebruikelijke geel. Dit is gedaan zodat het platform meer opgaat in de Hollandse grijze wolkenlucht. Het platform is tevens een kwart slag gedraaid zodat het kleinste oppervlak zichtbaar is vanaf het strand.

Feiten

- electriciteit vanaf de wal via een bestaande buis van een oude fabriek (geen emissie van een generator);- door de waterdiepte van slechts 19 meter kon het platform verankerd worden met zuigankers en hoefde er niet geheid te worden;
- het geproduceerde olie gaat via een pijpleiding naar het bestaande P15 platform van TAQA. De olie hoeft dus niet in tankers geladen te worden;
- het platform is niet geel zoals de andere platformen op zee, maar 'Nederlandse luchten'-grijs, zodat het meer wegvalt tegen de lucht. Daarnaast is het platform zo gepositioneerd, dat het minimaal zichtbaar is vanaf de wal.

Historie

1962 - het Amstelveld wordt ontdekt
1990 - eerste proefboring in de jaren '90
2008 - EBN B.V. neemt deel in de activiteiten als staatsparticipant
2010 - GDF SUEZ E&P Nederland B.V. wordt medevergunninghouder
2011 - succesvolle proefboring
2013 - installatie van het platform
2014 - begin van het jaar is de olieproductie aangevangen