Zoeken

Ethisch Handvest: vertrouwen door eerlijk handelen

We hebben vertrouwen nodig om onze activiteiten uit te kunnen voeren. Daarom vinden we de afspraken die we maken op het gebied van ethiek zo belangrijk. We hebben deze vastgelegd in een Ethisch Handvest. Kern van dit handvest: we sluiten geen compromissen op het gebied van integriteit en we handelen in alle omstandigheden eerlijk.