Zoeken

Open en transparante dialoog met onze stakeholders

GDF SUEZ E&P Nederland staat open voor een dialoog met de samenleving en stakeholders. Een transparante houding is vandaag de dag essentieel om de continuïteit van je activiteiten en de maatschappelijke acceptatie daarvan te borgen.

In projecten zoals de installatie van het Q13a-A productieplatform (Amstelveld) op de Noordzee ter hoogte van Scheveningen en het Schiermonnikoog-Noord opsporingsvergunning traject, onderneemt GDF SUEZ E&P Nederland B.V. verschillende activiteiten voor een goede dialoog met de autoriteiten, de lokale bevolking, NGO's en andere betrokken partijen. Dit doen we onder andere door het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten.

Wilt u meer weten over de het RCR traject “Proefboring ten behoeve van gaswinning ten noorden van Schiermonnikoog”, klik dan hier.

Daarnaast organiseert GDF SUEZ E&P Nederland ontbijtbijeenkomsten om samen met stakeholders te praten over gemeenschappelijke thema’s, zoals over de Noordzee.