Zoeken

Aardgas speelt een belangrijke rol in de duurzame energiemix

Aardgas speelt sinds jaar en dag een hoofdrol in de energievoorziening en blijft ook in de toekomst onmisbaar. Uiteindelijk zullen duurzame energiebronnen als biogas, zon en wind het merendeel van de energievoorziening voor hun rekening gaan nemen. Echter, de overgang naar een volledig duurzame energiehuishouding zal een langdurig proces zijn. Aardgas is in die transitiefase onmisbaar. Aardgas is de schoonste fossiele brandstof en is ook flexibel inzetbaar om de energievoorziening zeker te kunnen stellen.

Kleineveldenbeleid

Het kleineveldenbeleid is een belangrijk begrip in de Nederlandse aardgaswinning. De Nederlandse overheid vindt het van nationaal belang dat zoveel mogelijk aardgas uit de Nederlandse kleine velden wordt gehaald, zodat het volle potentieel aan aardgasvoorraden wordt benut. Opsporing en winning zijn van groot belang voor de Nederlandse economie, voor de voorzieningszekerheid en voor de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Om te voorkomen dat het grote Groningenveld te snel uitgeput zou raken, besloot de Nederlandse overheid sinds 1974 actief beleid te voeren om ook kleine velden te exploiteren. Het Groningenveld kan daardoor zijn balansfunctie zo lang mogelijk behouden. Nederland produceert jaarlijks ongeveer 75 miljard m³ aardgas, waarvan 40 miljard m³ afkomstig is uit het Groningenveld, 25 miljard m³ afkomstig uit kleine velden op zee en 10 miljard m³ afkomstig uit kleine velden op land (bron: NOGEPA).

De gasvelden op de Nederlandse Noordzee waar GDF SUEZ E&P Nederland B.V. opsporing naar verricht en gas uit wint zijn te kenmerken als kleine velden.

 “30/30 doelstelling”

EBN heeft enkele jaren geleden de zogenoemde 30/30 doelstelling geformuleerd, ofwel in 2030 produceert Nederland 30 miljard m3 aardgas per jaar uit kleine velden. Om die ambitie te realiseren is een aantal zaken belangrijk, zoals een positief investerings- en beslisklimaat voor bestaande en nieuwe projecten en voor innovatie in de sector.