Zoeken

GDF SUEZ en de samenleving

GDF SUEZ E&P Nederland wil integraal onderdeel zijn van de energietransitie naar een duurzame samenleving. Een samenleving waarin zowel milieu, als mensen en omgeving centraal staan. Deze ambitie verplicht ons om in nauw contact te zijn met stakeholders, maar ook om simpelweg te doen. Het gaat om het beperken van de ecologische “footprint” vanuit een bedrijfseconomisch perspectief. Economie en ecologie moeten hand-in-hand gaan.