Zoeken

Van zeebodem tot...

De productie van gas of olie begint onder de zeebodem. Na verkrijging van een opsporingsvergunning worden met behulp van seismologisch onderzoek en de toepassing van innovatieve technologieën de aanwezige gas- en oliereserves opgespoord. De kansen en mogelijkheden ervan worden verkend. Vervolgens geven exploratieboringen uitsluitsel over de aanwezigheid en economische winbaarheid van een gas- of oliereservoir.

De exploratieput wordt zo geboord dat deze in een later stadium, bij een economisch rendabel te ontwikkelen gas- of olievondst, ook als productieput kan worden gebruikt. Is de exploratie succesvol, dan worden er veelal meerdere productieputten geboord vanaf een satelliet- of productieplatform. Deze platformen worden vooraf ontworpen en geplaatst. Het boren van een productieput vereist een productievergunning. GDF SUEZ E&P Nederland B.V. heeft momenteel 29 productie- of winningsvergunningen. 

Op de offshore platformen wordt het gewonnen gas naar een installatie geleid waar condensaat en waterdamp worden gescheiden van het gas. Het geproduceerde gas wordt via een complex stelsel van onderzeese pijpleidingen naar een gasbehandelingsstation aan de wal getransporteerd.