Zoeken

Offshore pijpleidingen

l10 anchor 1GDF SUEZ E&P Nederland B.V. ontdekte voor het eerst in   1970 (blok L10) aardgas op het Nederlands continentaal plat.   Kort daarop werd in 1973 voor het transport en de behandeling van het gevonden gas Noordgastransport B.V. opgericht. In 1975 werd uit dit veld het eerste gas geproduceerd - een primeur.

Noordgastransport B.V. was destijds de eerste operator van een offshore gastransportpijpleidingnetwerk op het Nederlands deel van de Noordzee. GDF SUEZ breidde dit netwerk in 2008 verder uit met de acquisitie van het NOGAT gastransportpijpleidingsysteem.

Vandaag de dag wordt aardgas van zowel Nederlandse als Engelse, Deense en Duitse offshore gasproducenten via deze 950 kilometer lange netwerken getransporteerd naar een van de twee gasbehandelingsstations aan land.

 

Expertise

Pijpleidingontwerp, offshore installatie & bedrijfsvoering zijn hoofdelementen van de GDF SUEZ E&P organisatie, waarover het bedrijf in de afgelopen jaren gedegen kennis en expertise heeft opgebouwd.

Gebieden van expertise omvatten onder meer marine pijpleiding- en risersystemen voor subsea putten en productieplatformen.
Andere gebieden van expertise behelzen de borging van pijpleidingcapaciteit en bedrijfsvoering, marine onderzoeken en marine operaties.

 

full map of assets - march 2014