Global Gas in Nederland

GDF SUEZ E&P Nederland B.V. spoort aardgas en -olie op, haalt het naar boven en brengt het via de offshore pijpleidingsystemen van Noordgastransport B.V. en NOGAT B.V. aan land. Naast de productie, het transport en de behandeling van het aardgas en de -olie die wordt gewonnen op het Nederlands continentaal plat, verzorgen de twee laatstgenoemde bedrijven ook het transport en de behandeling van aardgas afkomstig uit het Engelse, Deense en Duitse continentaal plat.

Kies een subsite

GDF SUEZ E&P Nederland B.V.

GDF SUEZ E&P Nederland B.V.
Sinds de eerste succesvolle boring naar aardgas op het Nederlands continentaal plat, is er veel veranderd. In ons werk en in de wereld om ons heen. Wij spelen daar op in door nieuwe technieken te ontwikkelen en verbeterde methoden te introduceren. Zo is GDF SUEZ E&P Nederland B.V. uitgegroeid tot een van de grootste operators in het Nederlandse deel van de Noordzee, met ruim dertig productieplatformen en 300 medewerkers.

Noordgastransport B.V.

Noordgastransport B.V.
Met een uitgebreid transportsysteem voor aardgas op het Nederlands continentaal plat en een gasbehandelingsstation in Uithuizen verzorgt Noordgastransport B.V. het transport en de bewerking van een aanzienlijk deel van het gas dat in Nederland en daarbuiten wordt verbruikt.

Nogat B.V.

Nogat B.V.
NOGAT B.V. (Northern Offshore Gas Transport) transporteert sinds 1992 aardgas vanuit verschillende locaties in het Nederlandse deel van de Noordzee en daarbuiten, via een eigen onderzees pijpleidingsysteem, naar het onshore gasbehandelingsstation in Den Helder.